Rejestry prowadzone przez szkołę

Szkoła prowadzi następujące rejestry:

1. Księga Ewidencji Uczniów

  1. Księgi Arkuszy Ocen Uczniów:

  1. Szkoły Podstawowej nr 7 Specjalnej im. Jana Pawła II w Augustowie,

  2. Gimnazjum nr 5 Specjalnego im. Jana Pawła II w Augustowie,

  3. Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy im. Jana Pawła II w Augustowie.

3. Księgi Inwentarzowe

4. Rejestr Druków Ścisłego Zarachowania

5. Akta Osobowe Pracowników Szkoły

6. Rejestr zwolnień lekarskich pracowników szkoły

7. Rejestr wydanych zaświadczeń

8. Rejestr zatrudnionych nauczycieli

Uzyskiwanie informacji: bezpośrednio w sekretariacie szkoły w godzinach 8-15.

Metryka strony

Udostępniający: Zespół Szkół Specjalnych w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Danuta Szarowicz - Sekretarz Szkoły

Data wytworzenia: 2016-11-24

Wprowadzający: Danuta Szarowicz

Data modyfikacji: 2017-07-31

Opublikował: Danuta Szarowicz

Data publikacji: 2017-07-31

Rejestr zmian