Dostęp do informacji publicznej

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej lub centralnym repozytorium, jest udostępniana na wniosek osoby zainteresowanej, zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764).

Wypełniony wniosek można przesłać:

  1. pocztą elektroniczną na adres: zss@st.augustow.wrotapodlasia.pl,
  2. faksem na nr: 87 6447682 ,
  3. pocztą na adres: Zespół Szkół Specjalnych; 16-300 Augustów; Aleja Kardynała Wyszyńskiego 3b, lub złożyć osobiście w Kancelarii szkoły, pokój 21,
  4. za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej na EPUAP,

Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

Metryka strony

Udostępniający: Zespół Szkół Specjalnych w Augustowie

Wytwarzający/odpowiadający: Danuta Szarowicz

Data wytworzenia: 2017-09-27

Wprowadzający: Danuta Szarowicz

Modyfikujący: Danuta Szarowicz

Data modyfikacji: 2017-09-27

Opublikował: Danuta Szarowicz

Data publikacji: 2017-09-27

Rejestr zmian