Historia zmian strony "Dostęp do informacji publicznej"

  1. Tytuł: Dostęp do informacji publicznej

    Obowiązywała od 2017-09-27 14:17:10 do teraz

    Zmianę wprowadził: Danuta Szarowicz

    Zakres zmiany: Zmiana właściwości strony. Zmiana treści.