Historia zmian strony "Historia Szkoły"

 1. Tytuł: Historia Szkoły

  Obowiązywała od 2017-07-31 15:04:59 do teraz

  Zmianę wprowadził: Danuta Szarowicz

  Zakres zmiany: Zmiana właściwości strony. Zmiana treści.

 2. Tytuł: Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

  Obowiązywała od 2017-07-31 13:28:43 do 2017-07-31 15:04:59

  Zmianę wprowadził: Danuta Szarowicz

  Zakres zmiany: Zmiana właściwości strony.

 3. Tytuł: Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

  Obowiązywała od 2017-07-31 11:50:40 do 2017-07-31 13:28:43

  Zmianę wprowadził: Danuta Szarowicz

  Zakres zmiany: Zmiana właściwości strony.

 4. Tytuł: Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

  Obowiązywała od 2017-07-31 08:24:35 do 2017-07-31 11:50:40

  Zmianę wprowadził: Danuta Szarowicz

  Zakres zmiany: Zmiana właściwości strony.